త్రాగు నీరు సరఫరా ని పరిశీలిస్తున్న

 
నాయుడుపేట లోని పాత ట్రెసరీ వద్ద నీటి పైప్ లైన్ లీకేజీ అవ్వడం తో మరమ్మతు చేయించి త్రాగు నీరు సరఫరా ని పరిశీలిస్తున్న నాయుడుపేట మున్సిపల్ కమీషనర్ జనార్ధన్ రెడ్డి