పెందుర్తి నూతన సీఐగా బాధ్యతలు చేపట్టిన సి.ఐ.రామకృష్ణ..