రాజంపేట ఆర్డీవో కార్యాలయంలో అన్నమయ్య జిల్లా కలెక్టర్ ని కలిసిరాజంపేట ఆర్డీవో కార్యాలయంలో అన్నమయ్య జిల్లా కలెక్టర్ ని కలిసి సంక్షేమ హాస్టల్ సమస్యలపై అదేవిధంగా కార్పొరేట్ ప్రైవేట్ పాఠశాలలో ఫీజు నియంత్రణ చట్టం పటిష్టంగా అమలు చేయాలని కోరిన ప్రగతిశీల ప్రజాస్వామ్య విద్యార్థి సంఘం (PDSU) జిల్లా అధ్యక్షుడు నేతి నాగేశ్వర.